İSİMLER

İsimler


Yunanca da isimlerin Eril, Dişi Yansız olmak üzere 3 grupta bulunduğunu ve kendilerinden önce birer ön tanım eki (artikel) geldiğini öğrenmiştik.  Bu bölümde isimlerin ve kendilerinden önce gelen ön tanım eklerinin (artikel) detaylı olarak anlatımına yer vereceğiz.

1. Grup Eril İsimler: 
 • Cins bakımında erkek olarak nitelendirilen isimlerdir. Ancak daha önce gördüğümüz örneklerden hatırlayacağınız gibi Türkçede bizim yansız olarak tanımladığımız birçok kelime Yunancada erkek ya da dişi olarak tanımlanmaktadır.
 • Eril isimlerden önce kullanılan ön tanım eki  (-ο)  dur.
 • Yunanca eril isimlerin son harfleri -ος, -ας, -ης, -ες, -ους harfleriyle biterler. Biz Yunanca da en sık görülen -ος, -ας, -ης harfleriyle biten kelimeler üzerinden örnekler yapacağız.


Bu kurallara göre baktığımızda yunanca bir kelimenin önünde (ο) artikeli varsa o kelimenin eril bir kelime olduğunu anlarız.

Ve yine bir kelime -ος, -ας, -ης, -ες, -ους harfleriyle bitiyorsa, bize genel olarak eril kelimeleri hatırlatmalıdır.

Örnekler:

ο γιατρός    (o yatros)     doktor

ο φοιτητής  (o fititis)     üniversite öğrencisi

ο ταμίας      (o tamias)    kasiyer

ο καφές        (o kafes)     kahve

ο παππούς    (o papus)    dede


2. Grup Dişil İsimler:

 • Cins bakımından dişi olarak nitelendirilen isimlerdir
 • Dişil isimlerden önce kullanılan ön tanım eki /artikel (η) dir.
 • Yunanca dişil isimlerin son harfleri -α, -η, -ου, -ω, -ος harfleriyle biterler. Biz en sık görülen bitiş harfleri olan -α, -η, harfleriyle örnekler yapacağız. 
Yine bu kurallara göre baktığımızda Yunanca bir kelimenin önünde (η) artikeli varsa o kelimenin dişil bir kelime olduğunu anlarız

Ve kelimenin sonu -α, -η, -ου, -ω, -ος harfleriyle bitiyorsa bize dişil bir kelime olduğunu çağrıştırmalıdır.

Örnekler:

η δασκάλα        (i daskala)          Öğretmen

η βιβλιοθήκη    ( i vivliothiki)     Kitaplık

η αλεπού           (i alepu)             Tilki

η ηχώ                (i iho)                Yankı

η οδός               (i odos)              Sokak3. Grup Yansız İsimler:

 • Cins bakımından eril ya da dişi olarak tanımlanmayan cinssiz isimlerdir.
 • Yansız isimlerden önce kullanılan ön tanım eki (το) dur.
 • Yunanca Yansız isimlerin son harfleri -ι, -ο, -μα, -ος şeklinde biter. Biz en sık görülenler olan  -ι, -ο, -μα, harfleriyle biten yansız isimler üzerinden örnekler yapacağız.
Bu kurallara göre, Yunanca bir isimden önce (το) artikeli kullanılmışsa o kelimenin yansız bir isim olduğunu anlarız.

Ve kelimenin sonu  -ι, -ο, -μα, -ος harfleriyle bitiyorsa bize yansız bir kelimeyi çağrıştırmalıdır.Örnekler:

το παιδί          (to pedi)       Çocuk

το εισιτήριο  ( to isitirio)    Bilet

το δέμα         (to dema)      Paket

το δάσος       (to dasos)      Orman


Evet bu bölümde Yunanca isimleri ve onlardan önce kullanılan ön tanım eklerini sanırım iyice öğrendik.

Bir sonraki bölümde İsimlerin çoğullaştırılması konusunu öğrenirken de yine bu bölümde öğrendiklerimi tekrar etmiş olacağız. Ancak o bölüme kadar sizden isteğim aşağıda ödev olarak belirtilen konulara özellikle dikkat etmeniz.İsimlerin Çoğullaştırılması

Yunanca İsimler çoğullaştırılırken hem kelime sonlarındaki harfler, hem de isimden önce kullanılan ön tanım ekleri değişikliğe uğrar. Eril, Dişil ve Yansız isimlerde tek tek görelim ve örneklendirelim.

Tekil Eril İsimlerin Çoğullaştırılması:
 • Eril isimleri çoğullaştırırken isimden önce kullanılan ön tanım eki (-ο) dan (-οιye dönüşür.
 • Sonu -οςile biten kelimelerin sonu -οι ile
          ο γιατρός                      οι γιατροί 
          (o yatros)                        (i yatri)
          Doktor                           Doktorlar
 • Sonu -ας, -ηςile biten kelimelerin sonları  -εςile bitirilir.
          ο φοιτητής                  οι φοιτητές
           (o fititis)                         (i fitites)
         Üniv. öğrencisi           Üniv. Öğrencileri


           ο ταμίας                        οι ταμίες
          (o tamias)                      (i tamies)
            Kasiyer                       Kasiyerler

Tekil Dişil İsimlerin Çoğullaştırılması:
 • Dişil isimleri çoğullaştırırken isimden önce kullanılan ön tanım eki (η) den (οιye dönüşür.
 • Cümle, genel olarak karşımıza çıkan dişil isimlerin sonunda bulun -α, -ηharfleri yerine -εςile bitirilir.
          η δασκάλα                   οι δασκάλες  
          (i daskala)                     (i daskales)
           Öğretmen                     Öğretmenler

         η βιβλιοθήκη             οι βιβλιοθήκες
         ( i vivliothiki)              (i vivliothikes)
           Kitaplık                          Kitaplıklar


Tekil Yansız İsimlerin Çoğullaştırılması:
 • Yansız isimleri çoğullaştırırken, isimden önce kullanılan ön tanım eki (τοdan (τα)ya dönüşür.
 •  ι  ile biten isimlerin sonları -ια ile 
         το παιδί                  τα παιδιά 
         (to pedi)                  (ta pedia)
         Çocuk                      Çocuklar
 • -ο  ile biten isimlerin sonları - α ile 
        το εισιτήριο           τα εισιτήρια
         (to isitirio)             (ta isitiria)
           Bilet                     Biletler
 • -μα ile biten isimlerin sonları -ματα ile 
        το δέμα                 τα δέματα   
        (to dema)               (ta demata)
          Paket                     Paketler

Ben çoğullaştırma kurallarını öğrenirken bir tablo oluşturup ondan da faydalanmıştım. Sizinle de burada yapabildiğim kadarıyla paylaşmak istiyorum.

Cins           Artikel          Artikel         İsim Sonu      İsim Sonu 
                   Tekil             Çoğul            Tekil              Çoğul

Eril                   ο                 οι               -ος                     -οι
                                                              -ας/ης                -ες    

Dişil                 η                  οι              -η/-α                  -εςYansız             το                 τα              -ι                       -ια
                                                              -ο                      -α
                                                              -μα                    -ματα
İsmin - i HaliYunancada isimlere -i hali verilirken tıpkı isimleri çoğullaştırmada olduğu gibi hem isimden önce kullanılan artikel hem de isim sonları değişebilmektedir. Bu bölümde isme -i hali verirken Eril, Dişil ve Yansız isimlerde nasıl değişiklikler olduğunu hep birlikte öğreneceğiz.

Tekil Eril isimlerde -i hali:
 • İsimden önce kullanılan   -ο   artikeli    το(ν)  a dönüşür.
 • İsim sonundaki   -ς  kalkar.
Örnek:
Ο άντρας μαθαίνει ελληνικά.     Adam Yunanca öğreniyor.
(O andras matheni elinika.)

Bu örnekte gördüğümüz gibi ismin -i hali kullanılmadığından hem eril ismin önündeki artikel hemde isim sonu normal durumda bulunuyor. Altı çizgili olarak görebilirsiniz.

Bir de şu örneği inceleyelim:

Εγώ βλέπω τον άντρα.     Ben adamı izliyorum.
(Ego vlepo ton andra.)

Gördüğünüz gibi bu örnekte ismin i hali kullanıldığından artikel -ο dan τον a dönüşmüş ve ismin sonunda ki -ς yok olmuş durumda.


Tekil Dişil İsimlerde -i hali:
 • İsimden önceki artikel   -η   den    τη(ν)  e    dönüşür.
 • İsim sonu aynı kalır.
Örnek:

Η δασκάλα παίζει ποδόσφαιρο.  Öğretmen futbol oynuyor.
(İ daskala pezi podosfero.)

Bu örnekte ismin -i hali kullanılmadığından artikel normal durumda yani -η  olarak kullanılmış. Şimdide ismin -i hali kullanılan bir cümle görelim:

Εγώ αγαπώ την δασκάλα.     Ben öğretmeni seviyorum.
(Ego agapo tin daskala) 

İsmin -i hali kullanıldığında ise artikel τη(ν) e dönüşmüş.Tekil Yansız isimlerde -i hali:

Yansız isimlerde isimden önce kullanılan artikel de, isim sonları da aynı kalır. Yani ismin normal hali ile -i hali arasında bir fark yoktur.

Genel olarak baktığımızda ismin -i halinde meydana  gelen değişikliği renklerle görelim.

ο άντρας          τον άντρα
adam                adam-ı

η δασκάλα       την δασκάλα
öğretmen          öğretmeniŞimdi öğrendiklerimizi örneklerle pekiştirelim bu arada yeni Yunanca kelimelerde öğrenmiş olacağız.
=============================================
Ο πίνακας είναι εδώ.     Yazı tahtası buradadır.
(O pinakas ine edo.)

Βλέπω τον πίνακα.      Yazı tahtasını görüyorum.
(Vlepo ton pinaka)

ο πίνακας         τον πίνακα
yazı tahtası       yazı tahtasını

==============================================

Η πόρτα είναι εδώ.     Kapı buradadır.
(İ porta ine edo.)

Βλέπο την πόρτα.       Kapıyı görüyorum.
(Vlepo tin porta.)

η πόρτα             την πόρτα
kapı                    kapıyı

==============================================

Το κουτί είναι εδώ.      Kutu buradadır.
(To kuti ine edo.)

Βλέπω το κουτί.           Kutuyu görüyorum.
(Vlepo to kuti)

το κουτί               το κουτί
Kutu                     Kutuyu

ÇOĞUL İSİMLERE -İ HALİ VERİLMESİ

Çoğul isimlere -i hali verilirken uygulanan kuralları öğrenmeden önce, İsimlerin Çoğullaştırılması konusunu tekrar gözden geçirmenizi ve tekil ve çoğul isimler için kullanılan artikelleri ve isim sonlarında meydana  gelen harf değişimlerini iyice kavramanızı öneririm.Çoğul Eril isimlerde -i hali:
 • İsimden önce kullanılan   -οι   artikeli    τους  a dönüşür.
 • İsim sonu   -οι  ile biten çoğul eril kelimeler -ους ile bitirilir.
Örnek:


οι φίλοι  (erkek arkadaşlar)    τους φίλους (erkek arkadaşları)
(i fili)                             (tus filus)


 • İsim sonu -ες  ile biten çoğul eril kelimelerde değişiklik olmaz.
Örnek:
οι ταμίες (kasiyerler)                     τους ταμίες (kasiyerleri)
(i tamies)                                        (tus tamies)

οι σπουδαστές  (erk. öğrenciler)   τους σπουδαστές   (erk. öğrencileri)
(i spudastes)                                   (tus spudastes)
Çoğul Dişil isimlerde -i hali:
 • İsimden önceki artikel   -οι   den    της  e    dönüşür.
 • İsim sonu -ες olarak aynı kalır.
Örnek:
οι γυναίκες  (kadınlar)             τις γυναίκες (kadınları)  
(i ginekes)                                 (tiss ginekes)

οι βιβλιοθήκες  (kitaplıklar)    τις βιβλιοθήκες (kitaplıkları)  
(i vivliothikes)                           (tis vivliothikes)Çoğul Yansız isimlerde -i hali:

 • Yansız çoğul isimlerde isimden önce kullanılan artikel -τα aynı kalır.
 • isim sonları da aynı kalır. Yani ismin normal hali ile -i hali arasında bir fark yoktur.
Örnek:
τα δέματα   (ağaçlar)           τα δέματα    (ağaçları)
(ta demata)                           (ta demata)

τα μολύβια  (kalemler)        τα μολύβια  (kalemleri)
(ta molivia)                           (ta molivia)Eril ve Dişi isimlerin önlerinde bulunan artikelde
το(ν)
τη(ν)
olduğu durumlarda sonunda (ν) kullanıp kullanmayacağımızı şu şekilde formüle edebiliriz.bir sonraki kelime aşağıda belirtilen harfler ile başlıyorsa sondaki "N" harfi eklenir

τον
        α,ε,η,ι,ο,υ,ω,ου,αι,ει,οι,υι
        κ,π,τ,μπ,ντ,γκ,τσ,τζ,ξ,ψ
τηνbir sonraki kelime aşağıda belirtilen harfler ile başlıyorsa sondaki "N" harfi eklenmez.

το
               β,γ,δ,φ,χ,θ,λ,μ,ν,π,σ,ζ
τη
İsimlerin -e ve -de HaliYunancada ismin -e hali ve -de hali aynı şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple iki hali birlikte öğrenmiş olacağız. Ve aslında bir önceki bölümde gördüğümüz İsme -i hali verilmesini iyi bir şekilde kavrayabildiysek bu halleri öğrenmemiz çok kolay olacaktır.

İsimlere -e ve -de hali verirken, ismin -i halinde kullanılan artikellerin önüne (σε) eklenir.

Yani;
Eril isimler için      : σε + το(ν)   birleşmesi kısaca  στο(ν)  (ston)
Dişi isimler için     : σε + τη(ν)  birleşmesi kısaca  στη(ν)  (stin)
Yansız isimler için : σε + το        birleşmesi kısaca  στο       (sto)


Tekil Eril İsimlerde -e/-de hali;

Yunancada tekil olan eril isimler -e ya da -de halini alacakları zaman
 • İsmin önünde bulunan ο artikeli στο(ν) a dönüşür.
 • Eril ismin sonunda bulunan () kaldırılır.


Örnek:
ο πίνακας  (karatahta / tablo)     στον πίνακα (karatahtaya /tabloya)

Ο πίνακας είναι εδώ.     Karatahta burada.
(O pinakas ine edo.)

Ο άντρας γράφει στον πίνακα.    Adam karatahtaya yazıyor.
(O andras grafi ston pinaka.)

Yukarıdaki iki cümlede kullanılan ο πίνακας yani karatahta kelimesinin, ismin -e halinde bulunan bir cümle içinde kullanıldığında hem kendinden önce gelen artikelin değiştiğini mavi ile boyanmış olarak görüyoruz hem de sonundaki -s harfinin yok olduğunu. Tekil Dişi İsimlerde ismin -e/-de hali;

Yunancada tekil olan dişil isimler -e ya da -de halini alacakları zaman
 • İsmin önünde bulunan η artikeli στη(ν) e dönüşür.
Örnek:
η Αθηνά  (Atina)       στην Αθηνά (Atina'ya / Atina'da)
(i Atina)                     (stin Atina)

Η Αθηνά είναι όμορφη πόλη. (Atina güzel şehirdir.)
(İ Athina ine omorfi poli.)

Εγώ πηγαίνω στην Αθηνά. (Ben Atina'ya gidiyorum.)


(Ego pigeno stin Athina.)

Tekil Yansız İsimlerde ismin -e/-de hali;

Yunancada tekil olan yansız isimler -e ya da -de halini alacakları zaman
 • İsmin önünde bulunan το artikeli στο ya dönüşür.
Örnek:


το ράφι  (raf)        στο ράφι   (rafa / rafta)
(to rafi)                 (sto rafi)

Αυτό το ράφι είναι μπλέ.    (Bu raf mavidir.)
(Afto to rafi ine ble.)

Ο φάκελος είναι στο ράφι. (Zarf raftadır.)
(O fakelos ine sto rafi.)

Bilmediğimiz Kelimeler:
εδώ: burada
ο άντρας: adam
γράφω: yazmak fiili
όμορφη: güzel
πόλη : şehir
φάκελος: zarf
μπλε: maviÇOĞUL İSİMLERE -E/-DE HALİ VERİLMESİÇoğul Eril İsimlerde -e/-de hali;

Yunancada tekil olan eril isimler -e ya da -de halini alacakları zaman
 • İsmin önünde bulunan οι artikeli στους (σε+τους) a dönüşür.
 • (-οι) ile biten çoğul eril isimlerin sonu (-ουςile bitirilir.
 • (-ες) ile biten çoğul eril isimlerin sonu aynı şekilde kalır.
Örnek:

οι αδελφοί  (erkek kardeşler)   στους αδελφούς (erkek kardeşlere-de)

Πού είναι οι αδελφοί σου; (Erkek kardeşlerin nerede?)
(pu ine i adelfi su?)

Ο Νίκος στέλνει γράμμα στους αδελφούς του
(Νikos erkek kardeşlerine mektup gönderiyor.)

(O Nikos stelni grama stus adelfus tu.)

οι φύλακες (korumalar)         στους φύλακες  ( korumalara-da)
(i filakes)                                 (stus filakes)

Τι κάνουν οι φύλακες;  (Korumalar ne yapıyor?)
(ti kanun i filakes)

Τα πεδıά πηγαίνουν στους φύλακες. (çocuklar gardiyanlara gidiyor.)


(Ta pedia pigenun stus filakes)
Çoğul Dişil İsimlerde -e/-de hali;

Yunancada çoğul olan dişil isimler -e ya da -de halini alacakları zaman
 • İsmin önünde bulunan  artikeli στης e dönüşür.
 • İsim sonu -ες olarak kalır.
Örnek:
οι θείες    (Teyzeler)                   στις θείες    (Teyzelere-de)
(oı thies)                                      (stis thies)

οι φίλες    (Kız arkadaşlar)         στις φίλες    (Kız arkadaşlara-da)
(i files)                                        (stis files)


Çoğul Yansız İsimlerde -e/-de hali;

Yunancada tekil olan yansız isimler -e ya da -de halini alacakları zaman
 • İsmin önünde bulunan τa artikeli στa ya dönüşür.
 • İsim sonu değişimleri Çoğul halde olduğu gibi kalır.
τα παιδιά (Çocuklar)             στα παιδιά (Çocuklara-da)
(ta pedya)                              (sta pedya)

τα δέματα (ağaçlar)               στα δέματα (Ağaçlara-da)    
(ta demata)                             (sta demata)                      İsimlerin -den Hali


Bu bölümde İsimlere -den hali vermeyi öğreneceğiz. Aslına bakarsanız İsme -e /-de halini vermeyi iyi kavradıysak, -den hali sizlere çok kolay gelecek. Hadi başlayalım :)

Hatırlayalım; isimlere -e/-de hali verirken Eril, dişi ve yansız isimlerin -i halinde iken bulunan (το(ν)-τη(ν)-το) artikellerinin başına (σε) eki getirmiştik. İsme -den halini vermek için bu artikellerin başına (απο) ekliyoruz.

Yani;
Eril isimler için       : απο το(ν)   (apo ton)
Dişi İsimler için      : απο τη(ν)   (apo tin)
Yansız isimler için  : απο το        (apo to)

Sonlardaki ν (n) harfinin, bir sonraki kelime (κ,π,τ,μπ,ντ,γκ,τσ,τζ,ξ,ψ) harfleriyle başlıyorsa kullanıldığını hatırlayın.


Tekil Eril İsimlerde -den Hali:
Yunancada tekil olan eril isimler -den hali alacakları zaman;
 • Eril isimlerin -i halinde iken kullanılan το(ν) artikelinin önüne αποeklenir.
 • Tıpkı eril isme - i hali verilirken olduğu gibi, isim sonundaki  kaldırılır.


Örnek
ο πάγκος  (tezgah)          απο τον πάγκο (tezgahtan)
(o pagos)                        (apo ton pago)

Ο πάγκος είναι εδώ.  Tezgah burada.
(O pagos ine edo)


Παίρνο το κουτί απο τον πάγκο.  Kutuyu tezgahtan alıyorum.
(Perno to kuti apo ton pago.)


Tekil Dişil İsimlerde -den Hali:
Yunancada tekil olan dişil isimlere -den hali verilirken;

 • Dişil isimlerin -i halinde iken kullanılan τη(ν) artikelinin önüne αποeklenir.
η καρέκλα (sandalye)       απο τη καρέκλα (sandalyeden)
(i karekla)                         (apo ti karekla)


Η καρέκλα είναι κόκκινη.  Sandalye kırmızı.
(İ karekla ine kokini)


Η Σεντεφ σηκώθηκε απο τη καρέκλα.  Sedef sandalyeden kalktı.
(İ Sedef sikothike apo ti karekla.)


Tekil Yansız İsimlerde -den Hali:


Yunancada tekil olan yansız isimlere -den hali verilirken;

 • Yansız isimlerin -i halinde iken kullanılan -το artikelinin önüne  αποeklenir.
 • İsim sonu çoğul yansız isim sonlarındaki gibi kalır. (bkz.)
το ψυγείο  (buzdolabı)    απο το ψυγείο (buzdolabından)
(to pisigio)                       (apo to pisigio)


Το ψυγείο είναι άσπρο. Βuzdolabı beyazdır.
(To psigiine aspro)


Πάρε νερό απο το ψυγείο. Buzdolabından su al.
(Pare nero apo to pisigio)
Çoğul İsimlerde -den Hali


Çoğul Eril İsimlerde -den Hali:
Yunancada çoğul olan eril isimler -den hali alacakları zaman;
 • Eril isimlerin -i halinde iken kullanılan τους artikelinin önüne απο eklenir.
 • Sonu (ο) ile biten çoğul eril isimler (ους) ile
 • Sonu (α-η) ile biten çoğul eril isimler (ες) ile bitirilir.
Örnek
οı σκύλους (köpekler)        απο τους σκύλους(köpeklerden)
(o skilos)                            (apo tus skilus)


Οι σκύλοι είναι πολύ όμορφοι. Köpekler çok güzel

Φύγε μακριά απο τους σκύλους.  Κöpeklerden uzak dur.
(Fige makria apo tus skilus)


Çoğul Dişil İsimlerde -den Hali:

Yunancada çoğul olan dişil isimlere -den hali verilirken;

 • Çoğul Dişil isimlerin -i halinde iken kullanılan της artikelinin önüne απο eklenir.
 • İsim sonları (-ες) ile bitirilir
οι καρέκλες (sandalyeler)   απο της καρέκλες (sandalyelerden)
(i karekles)                            (apo ti karekles)


Οι καρέκλες είναι εδώ.  Sandalyeler burada.
(İ karekles ine edo)


Σηκώθειτε απο της καρέκλες.  Sandalyelerden kalkın.
(Sikothite apo tis karekles.)Çoğul Yansız İsimlerde -den Hali:

Yunancada çoğul olan yansız isimlere -den hali verilirken;

 • Çoğul Yansız isimlerin -i halinde iken kullanılan -τα artikelinin önüne  απο eklenir.
 • İsim sonu  İsim sonu çoğul yansız isim sonlarındaki gibi kalır. (bkz.)
τα πλοία (gemiler)    απο τα  πλοία  (gemilerden)
(ta plia)                       (apo ta  plia)

Τα  πλοία  είναι στο λιμάνι. Gemiler limandadır.
(To pliine sto limani) 

Oι επιβάτες βγαίνουν απο το πλοία. Yolcular gemilerden iniyor.
(İ epivates vgenun apo to plia)


İSİMLERE -İN HALİ VERİLMESİ (TAMLAYAN)


Bu bölümümüzde İsimlere -in hali verirken uyulması gereken kuralları öğreneceğiz. Yunanca da ismin tüm hallerinde, hem isimden önce tanımlayıcı olarak kullanılan artikelin hem de ismin bitiş harflerinin değişime uğradığını artık öğrendik. Şimdi gelin isimlere -in hali verirken meydana gelen değişimleri hep birlikte inceleyelim.  

Tekil Eril İsimlere -in Hali Verilmesi:

Yunancada Tekil Eril isimlere -in hali verileceği zaman,
 • Tekil Eril ismin önünde bulunan (-ο) artikleli (του) ya dönüşür.
 • Sonu (-ος) ile biten eril isimler (-ου) ile bitirilir.
 • Sonu (-ας/ης) ile biten eril isimlerin sonundaki (-ς) kaldırılır.
ο γιατρός    (doktor)            του γιατρού   (doktorun)
(o yatros)                              (tu yatru)


ο άντρας     (adam)              του άντρα      (adamın)
(o andras)                             (tu andra)

ο φοιτητής  (öğrenci)          του φοιτητή   (öğrencinin)
(o fititis)                               (tu fititi)


Tekil Dişil İsimlere -in Hali Verilmesi:

Yunancada Tekil Eril isimlere -in hali verileceği zaman,
 • Tekil Dişil ismin önünde bulunan (-η) artikleli (της) ya dönüşür.
 • Sonu (-α/η) ile biten  isimlerin sonuna (-ς) eklenir.
η  ημέρα   (gün)                   της ημέρας (günün)
(i imera)                                (tis imeras)


η  φίλη    (arkadaş)              της φίλης (arkadaşın)
(i fili)                                    (tis filis)

Tekil Yansız İsimlere -in Hali Verilmesi:

Yunancada Yansız isimlere -in hali verileceği zaman,
 • Tekil Yansız ismin önünde bulunan (-το) artikleli (του) ya dönüşür.
 • Sonu (-ο) ile biten yansız isimler (-ου) ile,
 • Sonu (-ı ) ile biten yansız isimler (-ιου) ile,
 • Sonu (-μα) ile biten yansız isimler (-ματος) ile bitirilir.
το βιβλίο    (kitap)            του βιβλίου  (kitabın)
(to biblio)                              (tu vivliu)


το κουτί     (kutu)            του κουτίου   (kutunun)
(to kuti)                             (tu kutiu)

το γράμμα  ( mektup)      του γράμματος (mektubun)
(to grama)                         (tu gramatos)

ÇOĞUL İSİMLERE -İN HALİ VERİLMESİ


Bütün çoğul isimlere (eril,dişil,yansız) -İn Hali verilirken,

 • İsimden önce kullanılan artikel (των) dur, ve
 • Tüm isim sonları (-ων) ile bitirilir.

οι γιατροί    (doktorlar)               των   γιατρων   (doktorların)
(i yatri)                                        (ton yatron)

οι άντρες     (adamlar)                 των  άντρων      (adamların)
(i andres)                                     (ton  andron)

οι φοιτητές  (öğrenciler)             των  φοιτητων   (öğrencilerin)
(i  fitites)                                      (ton fititon)

οι  ημέρες   (günler)                    των  ημέρων (günlerin)
(i imeres)                                     (ton imeron)

οι  φίλες    (arkadaşlar)               των  φίλων  (arkadaşların)
(i files)                                         (ton filon)

τα βιβλία    (kitaplar)                  των  βιβλίων  (kitapların)
(ta biblia)                                    (ton vivlion)

τα κουτία     (kutular)                των   κουτίων    (kutuların)
(ta kutya)                                   (ton kution)

τα γράμματα  ( mektuplar)        των  γράμματων (mektupların)
(ta gramata)                                (ton  gramaton)