24 Haziran 2013 Pazartesi

FİİLLER VE ÇEKİMLERİ- M

Μαγειρεύω  yemek pişirmek


μαγειρεύω
magirevo
pişiriyorum
μαγειρεύεις
magirevis
pişiriyorsun
μαγειρεύει
magirevi
pişiriyor
μαγειρεύουμε
magirevume
pişiriyoruz
μαγειρεύετε
magirevete
pişiriyorsunuz
μαγειρεύουν
magirevun
pişiriyorlarμαγείρεψα
magirepsa
pişirdim
μαγείρεψες
magirepses
pişirdin
μαγείρεψε
magirepse
pişirdi
μαγειρέψαμε
magirepsame
pişirdik
μαγειρέψατε
magirepsate
pişirdiniz
μαγείρεψαν 
magirepsan
pişirdilerθα μαγειρέψω
tha magirepso
pişireceğim
θα μαγειρέψεις
tha magirepsis
pişireceksin
θα μαγειρέψει
tha magirepsi
pişirecek
θα μαγειρέψουμε
tha magirepsume
pişireceğiz
θα μαγειρέψετε
tha magirepsete
pişireceksiniz
θα μαγειρέψουν
tha magirepsun
pişirecekler


Μαθαίνω  öğrenmek

μαθαίνω
matheno
öğreniyorum
μαθαίνεις
mathenis
öğreniyorsun
μαθαίνει
matheni
öğreniyor
μαθαίνουμε
mathenume
öğreniyoruz
μαθαίνετε
mathenete
öğreniyorsunuz
μαθαίνουν
mathenun
öğreniyorlarέμαθα
ematha
öğrendim
έμαθες
emathes
öğrendin
έμαθε
emathe
öğrendi
μάθαμε
matheme
öğrendik
μάθατε
mathete
öğrendiniz
έμαθαν 
emathan
öğrendilerθα μάθω
tha matho
öğreneceğim
θα μάθεις
tha mathis
öğreneceksin
θα μάθει
tha mathi
öğrenecek
θα μάθουμε
tha mathume
öğreneceğiz
θα μάθετε
tha mathete
öğreneceksiniz
θα μάθουν
tha mathun
öğrenecekler


Μένω  kalmak, ikamet etmek

μένω
meno
kalıyorum
μένεις
menis
kalıyorsun
μένει
meni
kalıyor
μένουμε
menume
kalıyoruz
μένετε
menete
kalıyorsunuz
μένουν
menun
kalıyorlarέμεινα
emina
kaldım
έμεινες
emines
kaldın
έμεινε
emine
kaldı
μείναμε
mitname
kaldık
μείνατε
minate
kaldınız
έμειναν 
eminan
kaldılarθα μείνω
tha mino
kalacağım
θα μείνεις
tha minis
kalacaksın
θα μείνει
tha mini
kalacak
θα μείνουμε
tha minume
kalacağız
θα μείνετε
tha minete
kalacaksınız
θα μείνουν
tha minun
kalacaklar


μιλάω (ώ)     konuşmak

μιλώ (μιλάω)
milao
konuşuyorum
μιλάς
milas
konuşuyorsun
μιλά (μιλάει)
milai
konuşuyor
μιλάμε (μιλούμε)
milame
konuşuyoruz
μιλάτε
milate
konuşuyorsunuz
μιλούν (μιλάνε)
milun
konuşuyorlarμίλησα
milisa
konuştum
μίλησες
milises
konuştun
μίλησε
milise
konuştu
μιλήσαμε
milisame
konuştuk
μιλήσατε
miliste
konuştunuz
μίλησαν 
milisan
konuştularθα μιλήσω
tha miliso
konuşacağım
θα μιλήσεις
tha milisis
konuşacaksın
θα μιλήσει
tha milisi
konuşacak
θα μιλήσουμε
tha milisume
konuşacağız
θα μιλήσετε
tha milisete
konuşacaksınız
θα μιλήσουν
tha milisun
konuşacaklar

μισώ   nefret etmek

μισώ
miso
nefret ediyorum
μισείς
misis
nefret ediyorsun
μισεί
misi
nefret ediyor
μισούμε
misume
nefret ediyoruz
μισείτε
misite
nefret ediyorsunuz
μισούν
misun
nefret ediyorlarμίσησα
misisa
nefret ettim
μίσησες
misises
nefret ettin
μίσησε
misise
nefret etti
μισήσαμε
misisame
nefret ettik
μισήσατε
misiste
nefret ettiniz
μίσησαν
misisan
nefret ettilerθα μισήσω
tha misiso
nefret edeceğim
θα μισήσεις
tha misisis
nefret edeceksin
θα μισήσει
tha misisi
nefret edecek
θα μισήσουμε
tha misisume
nefret edeceğiz
θα μισήσετε
tha misisete
nefret edeceksiniz
θα μισήσουν
tha misisun
nefret edecekler