29 Mayıs 2015 Cuma

FİİLLER VE ÇEKİMLERİ - Π -

Π

παίζω   oynamak


παίζω
pezo
oynuyorum
παίζεις
pezis
oynuyorsun
παίζει
pezi
oynuyor
παίζουμε
pezume
oynuyoruz
παίζετε
pezete
oynuyorsunuz
παίζουν
pezun
oynuyorlarέπαιξα
epeksa
oynadım
έπαιξες
epekses
oynadın
έπαιξε
epekse
oynadı
παίξαμε
peksame
oynadık
παίξατε
peksate
oynadınız
έπαιξαν 
epeksan
oynadılarθα παίξω
tha pekso
oynayacağım
θα παίξεις
tha peksis
oynayacaksın
θα παίξει
tha peksi
oynayacak
θα παίξουμε
tha peksume
oynayacağız
θα παίξετε
tha peksete
oynayacaksınız
θα παίξουν
tha peksun
oynayacaklar


παίρνω   almak

παίρνω
perno
alıyorum
παίρνεις
pernis
alıyorsun
παίρνει
perni
alıyor
παίρνουμε
pernume
alıyoruz
παίρνετε
pernete
alıyorsunuz
παίρνουν
pernun
alıyorlarπήρα
pira
aldım
πήρες
pires
aldın
πήρε
pire
aldı
πήραμε
pirame
aldık
πήρατε
pirate
aldınız
πήραν 
piran
aldılarθα πάρω
tha paro
alacağım
θα πάρεις
tha paris
alacaksın
θα πάρει
tha pari
alacak
θα πάρουμε
tha parume
alacağız
θα πάρετε
tha parete
alacaksınız
θα πάρουν
tha parun
alacaklar

παραγγέλνω  sipariş vermek

παραγγέλνω
parangelno
Sipraiş veriyorum
παραγγέλνεις
parangelnis
Sipariş veriyorsun
παραγγέλνει
parangelni
Sipariş veriyor
παραγγέλνουμε
parangelnume
Sipariş veriyoruz
παραγγέλνετε
parangelnete
Sipariş veriyorsunuz
παραγγέλνουν
parangelnun
Sipariş veriyorlarπαράγγειλα
parangelia
Sipariş verdim
παράγγειλες
parangiles
Sipraiş verdin
παράγγειλε
parangile
Sipariş verdi
παραγγείλαμε
parangilame
Sipariş verdik
παραγγείλατε
parangilate
Sipariş verdiniz
παράγγειλαν 
parangilan
Sipariş verdilerθα παραγγείλω
tha parangilo
Sipariş vereceğim
θα παραγγείλεις
tha parangilis
Sipariş vereceksin
θα παραγγείλει
tha parangili
Sipraiş verecek
θα παραγγείλουμε
tha parangilume
Sipariş vereceğiz
θα παραγγείλετε
tha parangilete
Sipariş vereceğiz
θα παραγγείλουν
tha parangilun
Sipariş verecekler

Πηγαίνω /(πάω)  gitmek

πηγαίνω (πάω)
pigeno (pao)
gidiyorum
πηγαίνεις (πας)
pigenis
gidiyorsun
πηγαίνει (πάει)
pigeni
gidiyor
πηγαίνουμε (πάμε)
pigenume
gidiyoruz
πηγαίνετε (πάτε)
pigenere
gidiyorsunuz
πηγαίνουν (παν)
pigenun
gidiyorlarπήγα
piga
gittim
πήγες
piges
gittin
πήγε
pige
gitti
πήγαμε
pigame
gittik
πήγατε
pigate
gittiniz
πήγαν 
pigan
gittilerθα πάω
tha pao
gideceğim
θα πας
tha pas
gideceksin
θα πάει
tha pai
gidecekler
θα πάμε
tha pame
gideceğiz
θα πάτε
tha pate
gideceksiniz
θα παν
tha pan
gidecekler


πεινώ (πεινάω)  acıkmak


πεινώ (πεινάω)
pino (pinao)
acıkıyorum
πεινάς
pinas
acıkıyorsun
πεινά (πεινάει)
pina (pinai)
acıkıyor
πεινάμε (πεινούμε)
piname (pinume)
acıkıyoruz
πεινάτε
pinate
acıkıyorsunuz
πεινούν (πεινάνε)
pinun (pinane)
acıkıyorlarπείνασα
pinasa
acıktım
πείνασες
pinases
acıktın
πείνασε
pinase
acıktı
πεινάσαμε
pinasame
acıktık
πεινάσατε
pinasate
acıktınız
πείνασαν 
pinasan
acıktılarθα πεινάσω
tha pinaso
acıkacağım
θα πεινάσεις
tha pinasis
acıkacaksın
θα πεινάσει
tha pinasi
acıkacak
θα πεινάσουμε
tha pinasume
acıkacağız
θα πεινάσετε
tha pinasete
acıkacaksınız
θα πεινάσουν
tha pinasun
acıkacaklar

περνώ (περνάω)  geçmek

περνώ
perno
geçiyorum
περνάς
pernas
geçiyorsun
περνά
perna
geçiyor
περνάμε
pername
geçiyoruz
πεινάτε
pinate
geçiyorsunuz
περνούν
pernun
acıkıyorlarπέρασα
pernasa
geçtim
πέρασες
perases
geçtin
πέρασε
perase
geçti
περάσαμε
perasame
geçtik
περάσατε
perasate
geçtiniz
πέρασαν 
perasan
geçtilerθα περάσω
tha peraso
geçeceğim
θα περάσεις
tha perasis
geçeceksin
θα περάσει
tha perasi
geçecek
θα περάσουμε
tha perasume
geçeceğiz
θα περάσετε
tha perasete
geçeceksiniz
θα περάσουν
tha perasun
geçecekler

περπατώ (περπατάω)  yürümek

περπατώ
perpato
yürüyorum
περπατάς
perpatas
yürüyorsun
περπατά
perpata
yürüyor
περπατάμε
perpatame
yürüyoruz
περπατάτε
perpatate
yürüyorsunuz
περπατούν
perpatun
yürüyorlarπερπάτησα
perpatisa
yürüdüm
περπάτησες
perpatises
yürüdün
περπάτησε
perpatise
yürüdü
περπατήσαμε
perpatisame
yürüdük
περπατήσατε
perpatisate
yürüdünüz
περπάτησαν 
perpatisan
yürüdülerθα περπατήσω
tha perpatiso
yürüyeceğim
θα περπατήσεις
tha perpatisis
yürüyeceksin
θα περπατήσει
tha perpatisi
yürüyecek
θα περπατήσουμε
tha perpatisume
yürüyeceğiz
θα περπατήσετε
tha perpatisete
yürüyeceksiniz
θα περπατήσουν
tha perpatisun
yürüyecekler

Πέφτω  düşmek

πέφτω
pefto
düşüyorum
πέφτεις
peftis
düşüyorsun
πέφτει
pefti
düşüyor
πέφτουμε
peftume
düşüyoruz
πέφτετε
peftete
düşüyorsunuz
πέφτουν 
peftun
düşüyorlarέπεσα
epesa
düştüm
έπεσες
epeses
düştün
έπεσε
epese
düştü
πέσαμε
pesame
düştük
πέσατε
pesate
düştünüz
έπεσαν 
epesan
düştülerθα πέσω
tha peso
düşeceğim
θα πέσεις
tha pesis
düşeceksin
θα πέσει
tha pesi
düşecek
θα πέσουμε
tha pesume
düşeceğiz
θα πέσετε
tha pesete
düşeceksiniz
θα πέσουν
tha pesun
düşecekler


πίνω  içmek


πίνω
pino
içiyorum
πίνεις
pinis
içiyorsun
πίνει
pini
içiyor
πίνουμε
pinume
içiyoruz
πίνετε
pinete
içiyorsunuz
πίνουν
pinun
içiyorlarήπια
ipia
içtim
ήπιες
ipies
içtin
ήπιε
ipie
içti
ήπιαμε
ipiame
içtik
ήπιατε
ipiate
içtiniz
ήπιαν 
ipian
içtilerθα πιω
tha pio
içeceğim
θα πιεις
tha piis
içeceksin
θα πιει
tha pii
içecek
θα πιούμε
tha piume
içecekler
θα πιείτε
tha piite
içeceksiniz
θα πιουν 
tha piun
içecekler

πιστεύω  inanmak

πιστεύω
pistevo
inanıyorum
πιστεύεις
pistevis
inanıyorsun
πιστεύει
pistevi
inanıyor
πιστεύουμε
pistevume
inanıyoruz
πιστεύετε
pistevete
inanıyorsunuz
πιστεύουν
pistevun
inanıyorlarπίστεψα
pistepsa
inandım
πίστεψες
pistepes
inandın
πίστεψε
pistepse
inandı
πιστέψαμε
pistepsame
inandık
πιστέψατε
pistepsate
inandınız
πίστεψαν 
pistepsan
inandılarθα πιστέψω
tha pistepso
inanacağım
θα πιστέψεις
tha pistepsis
inanacaksın
θα πιστέψει
tha pistepsi
inanacak
θα πιστέψουμε
tha pistepsume
inanacağız
θα πιστέψετε
tha pistepsete
inanacaksınız
θα πιστέψουν
tha pistepsun
inanacaklar

πλένω  yıkamak

πλένω
pleno
yıkıyorum
πλένεις
plenis
yıkıyorsun
πλένει
pleni
yıkıyor
πλένουμε
plenume
yıkıyoruz
πλένετε
plenete
yıkıyorsunuz
πλένουν
plenun
yıkıyorlarέπλυνα
eplina
yıkadım
έπλυνες
eplines
yıkadın
έπλυνε
epline
yıkadı
πλύναμε
pliname
yıkadık
πλύνατε
plinate
yıkadınız
έπλυναν 
eplinan
yıkadılarθα πλύνω
tha plino
yıkayacağım
θα πλύνεις
tha plinis
yıkayacaksın
θα πλύνει
tha plini
yıkayacak
θα πλύνουμε
tha plinume
yıkayacağız
θα πλύνετε
tha plinete
yıkayacaksınız
θα πλύνουν
tha plinun
yıkayacaklar

πληρώνω  ödemek

πληρώνω
plirono
ödüyorum
πληρώνεις
plironis
ödüyorsun
πληρώνει
plironi
ödüyor
πληρώνουμε
plironume
ödüyoruz
πληρώνετε
plironete
ödüyorsunuz
πληρώνουν
plironun
ödüyorlarπλήρωσα
plirosa
ödedim
πλήρωσες
pliroses
ödedin
πλήρωσε
plirose
ödedi
πληρώσαμε
plirosame
ödedik
πληρώσατε
plirosate
ödediniz
πλήρωσαν 
plirosan
ödedilerθα πληρώσω
tha pliroso
ödeyeceğim
θα πληρώσεις
tha plirosis
ödeyeceksin
θα πληρώσει
tha plirosi
ödeyecek
θα πληρώσουμε
tha plirosume
ödeyeceğiz
θα πληρώσετε
tha plirosete
ödeyeceksiniz
θα πληρώσουν
tha plirosun
ödeyecekler

πουλάω   satmak

πουλάω
pulao
satıyorum
πουλάς
pulas
satıyorsun
πουλά
pula
satıyor
πουλάμε
pulame
satıyoruz
πουλάτε
pulate
satıyorsunuz
πουλούν
pulun
satıyorlarπούλησα
pulisa
sattım
πούλησες
pulises
sattın
πούλησε
pulise
sattı
πουλήσαμε
pulisame
sattık
πουλήσατε
pulisate
sattınız
πούλησαν 
pulisan
sattılarθα πουλήσω
tha puliso
satacağım
θα πουλήσεις
tha pulisis
satacaksın
θα πουλήσει
tha pulisi
satacaklar
θα πουλήσουμε
tha pulisume
satacağız
θα πουλήσετε
tha pulisete
satacaksınız
θα πουλήσουν
tha pulisun
satacaklar

προλαβαίνω   yakalamak

προλαβαίνω
prolaveno
yakalıyorum
προλαβαίνεις
prolavenis
yakalıyorsun
προλαβαίνει
prolaveni
yakalıyor
προλαβαίνουμε
prolabenume
yakalıyoruz
προλαβαίνετε
prolavenete
yakalıyorsunuz
προλαβαίνουν
prolavenun
yakalıyorlarπρόλαβα
prolava
yakaladım
πρόλαβες
prolaves
yakaladın
πρόλαβε
prolave
yakaladı
προλάβαμε
prolavame
yakaladık
προλάβατε
prolavate
yakaladınız
πρόλαβαν 
prolavan
yakaladılarθα προλάβω
tha prolavo
yakalayacağım
θα προλάβεις
tha prolavis
yakalayacaksın
θα προλάβει
tha prolavi
yakalayacaklar
θα προλάβουμε
tha prolavume
yakalayacağız
θα προλάβετε
tha prolavete
yakalayacaksınız
θα προλάβουν
tha prolavun
yakalayacaklar

προσπαθώ   denemek

προσπαθώ
prospatho
deniyorum
προσπαθείς
prospathis
deniyorsun
προσπαθεί
prospathi
deniyor
προσπαθούμε
prospathume
deniyoruz
προσπαθείτε
prospathite
deniyorsunuz
προσπαθούν
prospathun
deniyorlarπροσπάθησα
prospathisa
denedim
προσπάθησες
prospathises
denedin
προσπάθησε
prospathise
denedi
προσπαθήσαμε
prospathisame
denedik
προσπαθήσατε
prospathisate       
denediniz
προσπάθησαν 
prospathisan        
denedilerθα προσπαθήσω
tha prospathiso
deneyeceğim
θα προσπαθήσεις
tha prospathisis
deneyeceksin
θα προσπαθήσει
tha prospathisi
deneyecek
θα προσπαθήσουμε
tha prospathisume
deneyeceğiz
θα προσπαθήσετε
tha prospathisete
deneyeceksiniz
θα προσπαθήσουν
tha prospathisun
deneyecekler


προτείνω   önermek


προτείνω
protino
öneriyorum
προτείνεις
protinis
öneriyorsun
προτείνει
protini

öneriyor
προτείνουμε
protinume
öneriyoruz
προτείνετε
protinete
öneriyorsunuz
προτείνουν
protinun
öneriyorlarπρότεινα
protina
önerdim
πρότεινες
protines
önerdin
πρότεινε
protine
önerdi
προτείναμε
protiname
önerdik
προτείνατε
protinate
önerdiniz
πρότειναν
protinan
önerdilerθα προτείνω
tha protino
önereceğim
θα προτείνεις
tha protinis
önereceksin
θα προτείνει
tha protini
önerecek
θα προτείνουμε
tha protinume
önereceğiz
θα προτείνετε
tha protinete
önereceksiniz
θα προτείνουν
tha protinun
önerecekler

προτιμώ (προτιμάω)   tercih etmek

προτιμώ
protimo
Tercih ediyorum
προτιμάς
protimas
Tercih ediyorsun
προτιμά
protima
Tercih ediyor
προτιμάμε
protimame
Tercih ediyoruz
προτιμάτε
protimate
Tercih ediyorsunuz
προτιμούν
protimun
Tercih ediyorlarπροτίμησα
protimisa
Tercih ettim
προτίμησες
protimises
Tercih ettin
προτίμησε
protimise
Tercih etti
προτιμήσαμε
protimisame
Tercih ettik
προτιμήσατε
protimisate
Tercih ettiniz
προτίμησαν
protimisan
Tercih ettilerθα προτιμήσω
tha protimiso
Tercih edeceğim
θα προτιμήσεις
tha protimisis
Tercih edeceksin
θα προτιμήσει
tha protimisi
Tercih edecek
θα προτιμήσουμε
tha protimisume
Tercih edeceğiz
θα προτιμήσετε
tha protimisete
Tercih edeceksiniz
θα προτιμήσουν 
tha protimisun
Tercih edecekler